02/03/2022

Το εισαγωγικό ,μάθημα στο ARC_E554 Ειδικά Θέματα Ψηφιακού & Παραμετρικού Σχεδιασμού θα γίνει την Πέμπτη 10/03/2022

Παρακαλουνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, να εγγραφούν στο eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH562