10/05/2021

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές κανονικής φοίτησης (1-10 εξάμηνο) που εκ παραδρομής δεν δήλωσαν μαθήματα ή δεν έκαναν επανεγγραφή για το τρέχον εξάμηνο μπορούν στο παρακάτω αναφερόμενο χρονικό διάστημα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων τους μέσω της ψηφιακής γραμματείας (SAP) .

Για την υποβολή των δηλώσεων παρακαλούμε μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://progress.upatras.gr/

Η νέα περίοδος δηλώσεων μαθημάτων ορίζεται από 11 έως 16 Μαΐου 2021.

Διευκρινίζεται ότι μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα γίνει δεκτή καμία δήλωση μαθημάτων.

 

Από τη Γραμματεία