18/02/2022

Όσοι φοιτητές βεβαιωμένα νόσησαν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2022 και δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην έκτακτη εξεταστική την εβδομάδα 21-25/2.

 

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στην έκτακτη εξεταστική, παρακαλούνται να αποστείλουν email στη Γραμματεία με τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και τον καθηγητή του εργαστηρίου/μαθήματος.

 

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή θα χρειαστεί η επίδειξη επίσημου εγγράφου (Rapid ή PCR και όχι self-test) που βεβαιώνει τη νόσηση κατά τη διάρκεια της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2022.