18/10/2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ελέγξουν την ορθότητα των βαθμών που καταχωρήθηκαν στην περίοδο Σεπτεμβρίου. Αν υπάρχει πρόβλημα να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές ή διδάσκοντες  του εκάστοτε μαθήματος. Όσοι φοιτητές δεν είχαν δηλώσει μάθημα δεν βαθμολογήθηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.