12/04/2022
Καλημέρα σας,
Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένα ανακοίνωση, προκήρυξη και δελτίο τύπου που αφορά
είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Μπορείτε να το προωθήσετε όπου κρίνετε ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για ότι χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,
Αθηνά Μπουρτσάλα
Διεύθυνση Εταιρικής Ευθύνης Ομίλου| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | Χειμάρρας 8Α │ 151 25, Μαρούσι │
Τ: 210 7725113 │ www.helpe.gra.bourtsala@eko.gr
Παρακαλώ,