06/12/2017

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εισέλθουν στην  ηλεκτρονική γραμματεία (https://progress.upatras.gr) προκειμένου:

  1. να ελέγξουν στην καρτέλα φοιτητή τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλην του upnet.gr. Εφόσον, διαπιστωθούν λάθη και πατώντας το κουμπί επεξεργασία, να ενημερώσουν τα αντίστοιχα πεδία με τα ορθά στοιχεία.
  2. στην καρτέλα ακαδημαϊκό έργο να ελέγξουν τα δηλωμένα μαθήματα και αν διαπιστωθεί λάθος να ενημερώσουν άμεσα την γραμματεία