10/09/2020

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με διαχωρισμό των φοιτητών σε ομάδες που θα εξεταστούν σε ημερομηνίες και ώρες οι οποίες θα αναρτηθούν στο exams.eclass.upatras.gr. Προφανώς μία εκ των ημερών εξέτασης θα είναι και αυτή που αναγράφεται στο πρόγραμμα εξεταστικής όπως αναρτήθηκε, όμως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των σπουδαστών σε μία ημέρα. Επομένως, για τα μαθήματα Δομική Μηχανική Ι και ΙΙ μπορεί να αναγραφεί στο πρόγραμμα ότι οι ομάδες προς εξέταση και οι αντίστοιχες ώρες θα αναρτηθούν στο exams.eclass.upatras.gr.

 ΔΟΜΙΚΗ 1 ΠΕΜΠΤΗ10/9

Την Πέμπτη θα εξεταστεί η Δομική 1 σε 7 ομάδες  με ώρα έναρξης τηνς πρώτης ομάδας τη 16:00μμ.

Η διάρκεια κρατάει τρείς ώρες. καινούργια θέματα θα δίνονται 30 λεπτά και θα ακολουθήσει προφορική εξέταση.

 

ΔΟΜΙΚΗ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9

Την Παρασκευή  θα εξεταστεί η Δομική 2 σε 5 ομάδες  με ώρα έναρξης της πρώτης ομάδας τη 16:00μμ.

Η διάρκεια κρατάει τρείς ώρες. καινούργια θέματα θα δίνονται 30 λεπτά και θα ακολουθήσει προφορική εξέταση.

Επισυνάπτονται οι όμάδες με τους αριθμούς μητρώου χώρίς ονόματα.