18/09/2017

Η περίοδος ανανέωσης εγγραφής είναι από 1/9/2017 μέχρι 31/10/2017.

Η πλατφόρμα για την επανεγγραφή όλων των φοιτητών (πλην των πρωτοετών) είναι ενεργή (https://progress.upatras.gr).

Καλούνται οι φοιτητές να κάνουν την επανεγγραφή τους.

Οι φοιτητές που αιτούνται για έκδοση πιστοποιητικών μέσω του https://progress.upatras.gr πρέπει απαραίτητα να κάνουν ανανέωση εγγραφής.