20/03/2024

Η Αίτηση Διαγραφής υποβάλλεται μόνο μέσω του πανεπιστημιακού email του φοιτητή και μόνο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://eservice.upatras.gr/ .

Στη συνέχεια επιλέγετε το Αίτηση διαγραφής και δημιουργείτε νέα αίτηση, στην οποία συμπληρώνετε το τμήμα σας και τα προσωπικά σας στοιχεία.

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισυνάπτετε:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. *

Στα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επισυνάπτετε:

Υπεύθυνη δήλωση, η οποία εκδίδεται μέσω της εφαρμογής www.gov.gr, και ειδικότερα από το σύνδεσμο: http://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrap... με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφετε το παρακάτω κείμενο:

* ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ: ότι δεν κρατώ δωμάτιο στην εστία, δεν έπαιρνα κουπόνια σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 δεν μου έχει χορηγηθεί βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν χρωστάω βιβλία στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, δεν έχω παραλάβει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες από τυχόν συμμετοχή μου στο πρόγραμμα erasmus και δεν έχω καμμιά εκκρεμότητα με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

* Οι φοιτητές που έχουν απωλέσει ή δεν έχουν εκδώσει ακαδημαϊκή ταυτότητα στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα συμπληρώσουν είτε ότι έχω απωλέσει τη ακαδημαϊκή ταυτότητα, είτε ότι δεν έχω εκδώσει ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία