15/03/2021

Σχετικά με τη διαδικασία  επιλογής επιβλέποντος για την εκπόνηση Ερευνητικής ή Διπλωματικής Εργασίας που ξεκινά το τρέχον εξάμηνο. Η δήλωση θα γίνει από 16/03 έως και 26/03 συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ψηφιακά τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο κουμπί "Επιλογή Διδάσκοντα ΕΕ & ΔΕ" στο πάνω δεξιά άκρο της ιστοσελίδας του Τμήματος καθώς επίσης και ως σύνδεσμος παρακάτω στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως η αίτηση με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επιλογής επιβλέποντα καθηγητή ΕΕ και ΔΕ αφορά σε:

  1. φοιτητές/τριες που ξεκινούν την ΕΕ ή 
  2. φοιτητές/τριες που επιθυμούν να αλλάξουν επιβλέποντα καθηγητή ΔΕ (καθώς η ΕΕ και η ΔΕ θεωρούνται καταρχήν συνεχόμενες εργασίες τις οποίες επιβλέπει ο ίδιος καθηγητής). 

Όσοι έχουν κατανεμηθεί σε Επιβλέποντα σε παλαιότερο εξάμηνο ΔΕΝ χρειάζεται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη φόρμα αυτή.

Από το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 αναλαμβάνουν την επίβλεψη ΕΕ και ΔΕ τα νέα μέλη ΔΕΠ, Επίκουροι Καθηγητές του Τμήματος Αλεξάνδρα Στράτου, Βασίλης Στρουμπάκος και Κάλη Τζώρτζη.

Κρίνεται σκόπιμο, πριν τη δήλωση, οι φοιτητές να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν. 

Φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfT0Dl9Y51IPjf_lQ2Hl4qKnnqdYaJHnkFXlVEyZCgnl-qcA/viewform