09/05/2019

Επιστημονική Διημερίδα «Πολιτιστική Διαχείριση: Παρόν και Μέλλον» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από την έναρξη του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» στο οποίο συμμετέχει και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.