20/01/2022

Σας προωθούμε επιστολή του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών με
θέμα: «Βοήθεια σε Ηπειρώτη/τισσα προπτυχιακό/ή πρωτοετή φοιτητή/τρια
ενεργώς φοιτούντα/ουσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και παρακαλούμε
να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση των
φοιτητών του Τμήματός σας.

Παρακαλω, δείτε το επισυναπτόμενο