15/10/2021
Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ημερών Erasmus 2021 (14-16 Oκτωβρίου 2021), φορείς που μετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ αναρτούν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν στην ιστοσελίδα www.erasmusdays.eu. Για το 2021, έμφαση θα δοθεί στις εξής θεματικές που αποτυπώνουν τις βασικές προτεραιότητες του νέου Προγράμματος Erasmus+:
 ένταξη και πολυμορφία (social inclusion)
 ψηφιακός μετασχηματισμός/Ψηφιακό Erasmus (digital transformation/Digital Erasmus)
 βιώσιμη ανάπτυξη/πράσινο Erasmus (sustainable development/Green Erasmus), και
 συμμετοχή στο Δημοκρατικό βίο/Ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου Πολίτη (participation in democratic life).
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει στις εκδηλώσεις ERASMUSDAYS πραγματοποιώντας διαδικτυακή παρουσίαση*, την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 12:30-13.00, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών του Ιδρύματος για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Erasmus+ (Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές / για Πρακτική Άσκηση).
Meeting ID: 915 7019 6303, Passcode: 828330