23/05/2024

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του ασυρμάτου δικτύου (με νέα οπτική ίνα και εξοπλισμό) στα Σχεδιαστήρια Σ1, Σ2, Σ3 και είναι έτοιμα προς χρήση.