20/05/2019

Σας παρακαλούμε για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του τμήματος σας, προς ενημέρωση των φοιτητών σας , αναφορικά με το εργαστηρίο με θέμα : "Εργαστήριο Ερμηνείας του Πνεύματος του Τόπου, Επανάχρησης Βιομηχανικών Κελυφών και Οργάνωσης Δημόσιων Χώρων", που θα διεξαχθεί στην Ερμούπολη της Σύρου:  1-8 Αυγούστου 2019, υπο την την επιμέλεια και το συντονισμό του Eπίκουρου καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ Δρα. Νικολάου-Ίωνα Τερζόγλου . Οι πληροφορίες βρισκόνται στο συννημένα αρχεία (δελτίο τύπου, προκήρυξη και  αφίσα) , τα οποία θα επιθυμούσαμε να συμπεριλάβετε στην δημοσίευση.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

Ελένη Λινάκη

--

Urban and Regional Planner, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
PhD Candidate, National Technical University of Athens (NTUA)