09/03/2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771,

την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ωρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα για άμεση παροχή βοήθειας εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Διευκρινίζεται ότι η γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771 ισχύει για τα Τμήματα με έδρα εντός του Νομού Αχαϊας.

Από τη Γραμματεία Πρυτανείας

2610-997993, 2610-996605