20/03/2024

Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Παρακαλούμε, τα ανωτέρω να τύχουν από εσάς της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας, προκειμένου να λάβουν έγκαιρα γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

 

Ακολούθως παρατίθενται:

  1. Η υπ΄αριθμ. πρωτ.:2783/15.03.24 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας και
  2. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη.
  3. Αίτηση Υποψηφιότητας.

 

Με εκτίμηση,

Αλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr | www.iky.gr|