08/09/2020

 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η εξέταση του μαθήματος Αειφορικού Σχεδιασμού θα γίνει με την εξ αποστάσεως μέθοδο, με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του ΠΠ.

Τρόπος εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεων εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Εργαλείο εξέτασης: Skype for Business - ο εξεταζόμενος συνδέεται στο σύστημα με τον ιδρυματικό του λογαριασμό.

Χρόνος εξέτασης: Έως είκοσι (20) λεπτά.

Περιεχόμενο: Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρουσιάσει/συζητήσει με τον καθηγητή:

Ένα από τα κείμενα που περιέχει το βιβλίο '50 Voices for Sustainability' το οποίο περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία του μαθήματος.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εξεταστούν θα πρέπει να ενημερώσουν με ημειλ τον κ.  Μεσσίνα τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εξέταση.

Σύνδεσμος για ανάγνωση του βιβλίου: https://issuu.com/ecoweek/docs/ecoweek_the_book_part_1

Επικοινωνία με τον καθηγητή: Δρ. Ηλία Μεσσίνα - eliasmessinas@gmail.com

Οδηγίες σύνδεσης: https://sfb.sites.upnet.gr/exams/