14/06/2022
27/04/2022

Η κατάθεση της Διπλωματικής και της Ερευνητικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας και την ανάρτηση του υλικού το αργότερο έως 11 Ιουλίου 2022. (ΠΡΟΣΟΧΗ. θα πρέπει να γίνει και κατάθεση των τευχών στην Βιβιοθήκη του τμήματος επίσης).

Μετά τη δημόσια παρουσίαση μιας Διπλωματικής Εργασίας, η κατάθεσή της στο Αρχείο ΤΑΜΠΠ, η κατάθεσή της, μαζί με την ήδη παρουσιασμένη Ερευνητική Εργασία, είναι υποχρεωτική για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια βάσει του Κανονισμού Σπουδών και προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της στην τελετή αποφοίτησης.

Η συμπλήρωση της φόρμας και η κατάθεση της Διπλωματικής και της Ερευνητικής εργασίας γίνεται ΑΤΟΜΙΚΑ, ανεξάρτητα από το εάν μια εργασία είναι ομαδική με δύο συνεργάτες-συντελεστές.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη στο librarch@upatras.gr και το Αρχείο στο archive@upatras.gr.

Εκ μέρους της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου ΤΑΜΠΠ,

Βασιλείου Γεωργία, υπεύθυνη Βιβλιοθήκης ΤΑΜΠΠ

Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια

Αγάπη Πρώιμου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Link φόρμας υποβολής Διπλωματικής και Ερευνητικής εργασίας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqcE9z_8if31OEjXhko5Cadsrra7UlFs6JbPtwψ8l3PgsZ3Qw/viewform