12/10/2020

Κατάθεση εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής

Η κατάθεση της εργασίας σας γίνεται ηλεκτρονικά στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής” (https://nemertes.library.upatras.gr/).
Οδηγίες για την κατάθεση θα βρείτε στην Αρχική σελίδα του Νημερτής.
Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση μπορείτε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ, την κ. Αλεξάνδρα Γούδη agoudi@upatras.gr, τον τίτλο της εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας για την αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου της κατάθεσης.
Για τα Τμήματα του Αγρινίου οι καταθέτες αποστέλλουν στην κ. Αθανασία Βέλλιου (avelliu@upatras.gr) και στον κ. Βασίλειο Κολλιώνη (vkolioni@upatras.gr) το αποδεικτικό κατάθεσης που παραλαμβάνουν από το σύστημα, ώστε να πάρουν την σχετική επιβεβαίωση.
Λόγω κορωνοϊού δεν δίνεται πλέον βεβαίωση κατάθεσης.
Υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να καταθέσουν τη διατριβή τους σε έντυπη μορφή.
Για τους φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και την κατάθεση των διπλωματικών τους εργασιών υπάρχει ειδική ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Πληροφιακού Υλικού Ένταξης.

Παρακαλώ, όπως ενημερώσετε τους φοιτητές που είναι να καταθέσουν την διατριβή τους, για την παραπάνω διαδικασία, που πρέπει να ακολουθήσουν.

Καλή συνέχεια,

Γούδη Αλεξάνδρα
-- Από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Tηλ: 2610 969621 | W: https://library.upatras.gr