13/03/2024

Η εβδομάδα μελέτης που ήταν καθορισμένη στο πρόγραμμα μεταξύ 19/3 - 22/3, ματαιώνεται.

Επομένως τα μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα 19/3 - 22/3 θα γίνουν κανονικά δια ζώσης.