12/11/2021

Το σημερινό μάθημα του Αειφορικού Σχεδιασμού θα γίνει διαδικτυακά.

Topic: ΜΑΘΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ

Time: Nov 12, 2021 01:00 PM Athens

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/99833873848

Meeting ID: 998 3387 3848

Passcode: 801473

Οι φοιτητές έχουν ενημερωθεί προφορικά από τον κ. Γαβαλά.