12/04/2024

16.4.24 |«Μετά την Αποφοίτηση: Διαμορφώνοντας τον Επαγγελματικό Βίο» | 12:00-14:00

Το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική δράση «Μετά την Αποφοίτηση: Διαμορφώνοντας τον Επαγγελματικό Βίο» Τρίτη 16 Απριλίου 2024, 12:00-14:00, για φοιτητές/τριες και αποφοίτους/τες. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε (εδώ)

Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης και την περαιτέρω ενδυνάμωση τους. Η διαμόρφωση του επαγγελματικού βίου αποτελεί μία δια βίου διαδικασία που απαιτεί την ενεργή και στοχοθετημένη ενασχόληση του ατόμου, προκειμένου να αποφέρει τα βέλτιστα δυνατά οφέλη σε ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στο πλαίσιο που διέπει την επιλογή καριέρας, στις ποικίλες ανάγκες των εργαζομένων και στην σχέση μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στις στάσεις και αξίες που επηρεάζουν τα συγκεκριμένα πλαίσια και στον τρόπο με τον οποίο ασκείται επιρροή. Επιπρόσθετα, θα παρατεθούν στρατηγικές αναγνώρισης και αξιοποίησης των αξιών αυτών, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως άγκυρα στην σημερινή ευμετάβλητη και αβέβαιη αγορά εργασίας. Θα δοθεί επίσης χρόνος στους συμμετέχοντες/ουσες να αναφέρουν δικές τους τυχόν απορίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Τ. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Tμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στα τηλέφωνα 2610 969662, 2610 969637.