29/10/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο χρονικό διάστημα, από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση όσων επιθυμούν μετεγγραφή, στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υπάρχουν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/foitites/foitisi/metengrafes/

"Για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, οι δικαιούχοι φοιτητές θα απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος"

 

Από τη Γραμματεία