01/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης παρατείνεται έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

 

Από την Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας