11/02/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ

 

Εάν κάποιος φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει ο ίδιος με φυσική παρουσία ή κάποιος νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

 •    συμπληρωμένη την σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
 • Την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (εάν την είχε παραλάβει)
 • το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του Παν/μίου Πατρών (εάν υπάρχει).
 •     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνει ότι ’’Δεν κρατώ δωμάτιο στην Εστία, δεν έχω   πάρει κουπόνια σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος  20   – 20   και δεν  μου έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.’’

      ____________________________________________________________________________________

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, ως εξής:

 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο νέο του Τμήμα που έχει επιτύχει και στη συνέχεια να ζητηθεί αυτεπάγγελτα το αποφοιτήριό του από την αντίστοιχη Γραμματεία
 2. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ταχυδρομικώς στη Γραμματεία
 • την πρωτότυπη υπογεγραμμένη ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ   (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής  από οποιοδήποτε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή)
 • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (πάσο) και αν την έχει απωλέσει βεβαίωση απώλειας από αστυνομικό τμήμα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
 • το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του Παν/μίου Πατρών (εάν είχε εκδώσει η Γραμματεία).
 • την πρωτότυπη υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνει ότι ’’Δεν κρατώ δωμάτιο στην Εστία, δεν έχω πάρει κουπόνια σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος  20  – 20   και δεν  μου έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.’’ (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής  από οποιοδήποτε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή)
 • θα πρέπει να ενημερώσει τη Γραμματεία για την πλήρη ταχυδρομική του διεύθυνση καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του

Το αποφοιτήριο θα αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο με Courier (Η αποστολή γίνεται με (έξοδα αποστολέα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Πάτρα
Τηλ: 2610 969913, 2610 962891, 2610 969354  Fax: 2610 969371