17/01/2022

- Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ολοκληρώνονται την Παρασκευή 28/1

- Η εξεταστική θα διαρκέσει 2 εβδομάδες από τη Δευτέρα 31/1 έως και την Παρασκευή 11/2 και θα γίνει εξ ολοκλήρου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

- Όσοι λόγω νόσησης με την λοίμωξη Covid 19 απουσιάσουν από την εξεταστική, θα εξεταστούν σε νέα ημερομηνία στο διάστημα μεταξύ 21/2 και 25/2

- Η εβδομάδα Δευτέρα 14/2 έως Παρασκευή 25/2 θα είναι κενή χωρίς μαθήματα

- Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά τη Δευτέρα 28/2

Περισσότερα:

Η Σύγκλητος, προς διευκόλυνση των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη, αποφάσισε ομόφωνα οι εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν να διεξαχθούν κατά το από 21/2-25/2 χρονικό διάστημα, σε ημερομηνία που θα οριστεί για κάθε μάθημα/εργαστήριο με επιμέλεια του διδάσκοντα εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος και κατ΄αντιστοιχία με τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων των μαθημάτων/εργαστηρίων αυτών κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη θα γίνεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr.

Αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία του χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:
- είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,
- είτε πιστοποιητικού νόσησης,
- είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.