18/12/2017

Συνεδρίο - Workshop 'Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη: Πολιτισμός-Τουρισμός-Αγορά Ακινήτων' από το Εργαστήριο Μορφολογίας και Σχεδιασμού Αστικού Χώρου και τους καθηγητές του Π.Μ.Σ. «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 http://urban-regeneration-development2018.prd.uth.gr/site/