27/11/2023

Δόθηκε παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής των φοιτητών από μετεγγραφή μέχρι και την Τετάρτη 29/11/2023.