20/04/2023

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Πανέτσος

Email:

Τηλέφωνο: 2610 969914

 

 

 

 

20 Απριλίου 2023

 

       

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 

 

Γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές του Τμήματος η παράταση υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 έως την Κυριακή 23 Απριλίου 2023 και ώρα 24:00 (εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται).

Η λίστα των επιλεχθέντων θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέχρι και την 29 Απριλίου 2023.