06/03/2020

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που σχετίζονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού στη Δυτική Ελλάδα, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση μόλις οι συνθήκες αποσαφηνισθούν.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν τουλάχιστον 5 ημέρες μετά την έκδοση της νέας ανακοίνωσης.Όσοι φοιτητές επείγονται να παρουσιάσουν διπλωματική εργασία για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο (π.χ. στράτευση, έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών πριν από τις 20 Απριλίου 2020, κλπ.) παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Ξ. Χριστοδούλου στη διεύθυνση phondasx@upatras.gr