31/01/2022

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών

της περιόδου Μαρτίου 2022, θα διεξαχθούν διά ζώσης στις

14-18 Μαρτίου 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email:

phondasx@upatras.gr

τις Δηλώσεις Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής, υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα, μέχρι τις 7 Μαρτίου 2022.

Από την Γραμματεία