11/05/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών της περιόδου Ιουνίου 2021, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως από:

30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2021

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος,

 ηλεκτρονικά στο email: phondasx@upatras.gr,

 

την αίτηση/Δηλώση Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής(δείτε το επισυναπτόμενο)

 

υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα, μέχρι την 1 Ιουνίου 2021.

 

 

 

Από την Γραμματεία