18/03/2021
Πρόγραμα Παρουσιάσεων ΕΕ και ΔΕ - Παρασκευή 19/3
Ομάδες Γ. Αίσωπου, Δ. Γιαννίση, Λ. Παπαλαμπρόπουλου
ΕΕ
14:30 - 15:00 ΜΠΙΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ, Παπαλαμπρόπουλος)
15:00 - 15:30 ΝΙΚΑ ΕΛΛΗ (ΕΕ, Αίσωπος)
15:30 - 16:00 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΕ, Γιαννίσης)
16:00 - 16:30 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΕΕ, Αίσωπος)
16:30 - 17:00 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ (ΕΕ, Παπαλαμπρόπουλος)
17:00 - 17:30 ΧΑΤΖΗ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΕΛΕΝΗ (ΕΕ, Αίσωπος)
Διάλειμμα 17:30 - 18:00
ΔΕ
18:00 - 18:30 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΔΕ, Αίσωπος)
18:30 - 19:00 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΔΕ, Αίσωπος)
19:00 - 19:30 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΠΗ (ΔΕ, Γιαννίσης)
19:30 - 20:00 ΒΙΔΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΔΕ, Αίσωπος