05/02/2024

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η
πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών
Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που
αφορά σε χορήγηση υποτροφιών βραχείας
διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με
προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και
δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες
διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και
η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων,
βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4308-2-2-2024-anakoinosi-programmatos-ellino-vretanikis-synergasias-akad-etos-2023-2024
[1]

Για την συμμετοχή στην διαδικασία
επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://bit.ly/49yLUNt