26/08/2020

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να έρθουν  σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες για τον τρόπο παράδοσης/εξέτασης, όπου δεν έχει διευκρινισθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές