23/11/2017

Πρόγραμμα Ιαπωνικού Ιδρύματος 2018
Το Ιαπωνικό Ίδρυμα (Japan Foundation) διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τρεις μείζονες τομείς: Τέχνης, Πολιτισμού και Ιαπωνικής Γλώσσας, καθώς και προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών, με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης. Οι δραστηριότητες του ιδρύματος απευθύνονται κυρίως σε ιδρύματα και οργανισμούς αλλά και σε μεμονωμένους ερευνητές. Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην διεύθυνση http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.