13/05/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι

Δευτέρα 24 – 5 – 2021

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα με την αριθ. 48918/Ζ1 Υ.Α.

(ΦΕΚ 1818/29-4-2021 τ. Β΄)

 

 

ώρα

Εξεταζόμενο αντικείμενο

Εξεταστές

9:00-11:00

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης

Πετρίδου Βασιλική

Κουφόπουλος Πέτρος

11:30 - 15:00

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Γιαννίσης Δημήτριος

Κούρος Πάνος

16:00 - 20:00

Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Αίσωπος Γιάννης

Πρωίμου Αγάπη

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Σχεδιαστηρίου Σ3 του Τμήματος.

Πέρας προσελεύσεως εξεταζόμενων: 8:30 π.μ. .

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Χαρτιά για τα σχέδια και κόλλες για τα διαγωνίσματα θα παρασχεθούν από το Τμήμα.

Όλος ο υπόλοιπος σχεδιαστικός και γραφικός εξοπλισμός (πινακίδα, παραλληλογράφος, μολύβια, μελάνι, ραπιδογράφος, κλιμακόμετρο, τρίγωνα κ.λ.π.) θα προσκομιστούν από τους υποψήφιους.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων βοηθημάτων.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος αρνητικού αυτοελέγχου για COVID-19.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 

Εκ της Επιτροπής Εξετάσεων

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Α. Αίσωπος*

Καθηγητής

 

 

*Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο φυλάσσεται στη Γραμματεία του Τμήματος