20/06/2021

 

ΠΡΟΣΟΧΗ.

ΕΓΙΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ  ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

σύνδεσμος: https://upatras-gr.zoom.us/j/2205665020?pwd=QmxFaVZlNWZBZFlUL1FaQXMveUZS...

Τρίτη 29 Ιουνίου (Κωνσταντόπουλος, Λιάπη, Πετρίδου)

10:00 Παπαδέα Ρηγούλα (Ε-Κωνσταντόπουλος)

10:45 Βουκελάτου Ευαγγελία, Μουστερή Ελένη (Ε-Κωνσταντόπουλος)

11:30 Φωτεινού Νιόβη (Ε-Πετρίδου)

12:15 Κοροντζή Μαρούσα, Τσακίρη Ελευθερία (Ε-Κωνσταντόπουλος)

13:00 Τσουτσάνης Ηλίας, Φανού Μαριλίνα (Ε-Κωνσταντόπουλος)

13:45 – 14:30 Διάλειμμα

14:30 Μανεσιώτη (Δ-Λιάπη)

15:15  Καμπάση (Ε-Λιάπη)

16:00 Ζολώτα Ευγενία (Ε-Κωνσταντόπουλος)*

16:45 Χαλά (Ε-Λιάπη)*

 

Τετάρτη 30 Ιουνίου (Κωνσταντόπουλος, Λιάπη, Στράτου)

10:00 Γιαλέσα Μαρία (Δ-Κωνσταντόπουλος)

10:45 Βουκελάτου Κατερίνα, Χρυσανθάκη (Δ-Λιάπη)

11:30 Σταματάκη Εύα (Δ-Κωνσταντόπουλος)

12:15 Βλαχάκη (Δ-Λιάπη)

13:00 – 14:00 Διάλειμμα

14:00 Μαχαίρα Γεωργία (Δ-Κωνσταντόπουλος)

14:45 Δημητρίου Ειρηναίος (Δ-Λιάπη)*

15:30 Κουτσουδάκη Μιχαέλα (Δ-Κωνσταντόπουλος)*