10/07/2023
 
 
 

 

Φοτητές

Τίτλος

10:00

ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΟΔΩΡΑ

 

Τρίτη ηλικία και χώρος Η ψυχολογία ως αφετηρία σχεδιασμού

Ερευνητική Εργασία

10:30

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΛΥΔΙΑ

 

Κιναισθητική χωρογραφία: Ερμηνεύοντας την ανθρώπινη κίνηση σε αστικά περιβάλλοντα και την συμβολή του χορού

Ερευνητική Εργασία

11:00

ΖΑΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

Αστικές συγκρουσεις.

Ερευνητική Εργασία

11:30

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ο εμβάτης ως εργαλείο σχεδιαμού του χώρου

Ερευνητική Εργασία

12:00

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επαναπροσδιορίζοντας τον δημόσιο χώρο: Ανθρωποκεντρικότητα και υπερ-εγγύτητα

Ερευνητική Εργασία

12:30-13:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:30

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

 

Κριτικός Τοπικισμός στο Κυκλαδίτικο Τοπίο: Σύγχρονα Συγκροτήματα Εξοχικών Κατοικίων

Διπλωματική Εργασία

14:00

ΣΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Η αναβίωση του εγκαταλελειμμένου Μαυρονόρους

Διπλωματική Εργασία

Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στο Σ5