14/10/2022

Το πρόγραμμα παρουσίασης των διπλωματικών που δεν συμπεριλαμβάνονται και των ερευνητικών εργασιών, θα γίνουν μετά την 24 Οκτωβρ'ιου.

Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο.