13/04/2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά
με την προκήρυξη του προγράμματος
υποτροφιών της Εσθονικής Κυβέρνησης
για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

Το εσθονικό πρόγραμμα υποτροφιών αφορά
σε ξένους φοιτητές, ερευνητές και
διδακτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, η χορήγηση των ακόλουθων
υποτροφιών:

* σε ερευνητές και διδακτικό προσωπικό
ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να
συνεργαστούν με εσθονικά Πανεπιστήμια.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά
την 1η Απριλίου τ.ε και λήγει την 1η
Μαΐου τ.ε.. Η υποτροφία είναι διάρκειας
10 μηνών. Αναλυτική πληροφόρηση είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
https://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/grants-researchers [1].

* σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων ξεκινά την 1η Αυγούστου τ.ε και
λήγει την 1η Σεπτεμβρίου τ.ε. Αναλυτική
πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα:
https://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/scholarships-degree-studies
[2]

* το πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων
τρέχοντος έτους απευθύνεται σε
φοιτητές όλων των βαθμίδων και η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την
1η Απριλίου τ.ε. και λήγει την 1η Μαΐου
τ.ε..

Αναλυτική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα:
https://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/scholarships-short-courses
[3]

Η υποβολή των αιτήσεων στα ανωτέρω,
γίνεται μέσω της πλατφόρμας
https://taotlused.edu.ee [4] .

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας
υπαλλήλου για θέματα υποτροφιών: Mrs. Liis
Uulman, Liis.Uulman@harno.ee , τηλ. Επικοινωνίας +372
6999395.