26/03/2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
ανακοινώθηκαν στους παρακάτω
συνδέσμους οι Προκηρύξεις:

1)για το Πρόγραμμα "Erasmus+ για Πρακτική
Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2021-2022"στο
https://www.upatras.gr/el/node/10056 και

2)για "Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές
Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ.
έτους 2021-2022" στο https://www.upatras.gr/el/node/10054

Με στόχο την ευρεία ενημέρωση των
φοιτητών του Τμήματός σας, παρακαλούμε
θερμά τις Γραμματείες όπως αναρτήσουν
τις σχετικές προκηρύξεις
(https://www.upatras.gr/el/node/10056 και
https://www.upatras.gr/el/node/10054) [1] στις
ανακοινώσεις του site τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη
συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,
Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
τηλ.: 2610-969036 / 969029
email: llp.placements@upatras.gr