25/05/2020

Προκηρύχθηκε για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ". Οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Πληροφορίες για αιτήσεις στο σύνδεσμο:

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/prokiryxi_dpms_diacheirisi_mnimeion_archaiologia_poli_kai_architektoniki/

 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/).