29/02/2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Harvard, στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2024.