07/06/2021

Καλησπέρα σας!

Σας στέλνουμε την προκήρυξη και την
αίτηση για το ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική
Τοπίου» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει
καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη
30/06/2021.

Δρ Κατερίνα Μαρτίνη
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών των φυτών
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
τηλ./φαξ: 210 529 4523
email: pmsefp@aua.gr