04/03/2021

Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με θέμα: ¨Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών - ερευνητών¨ και παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τμήμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών