07/04/2022
Κυρίες/ Κύριοι
Από την Γραμματεία του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για την προκήρυξη των υποτροφιών που θα δώσει το ίδρυμα για
το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο