07/12/2021

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου
Πατρών σε συνεργασία με το
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, θα
υλοποιήσει δράσεις Φυσικής Αγωγής
(Γυμναστικής και Χορού).
Οι δράσεις θα απευθύνονται σε φοιτητές
που έχουν χρόνια νοσήματα ή/και
αναπηρία και θα πραγματοποιούνται στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Πατρών στο
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα
παρακάτω προγράμματα:
• Τμήμα Γυμναστικής
• Τμήμα Χορού (παραδοσιακό, λαϊκό,
έντεχνο, ξένο ρεπερτόριο)

Για περισσότερες πληροφορίες και
δήλωση συμμετοχής μπορείτε να
επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://socialwelfare.upatras.gr/2021/12/01/anakoinosi-gia-draseis-fysikis-agogi/