20/07/2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε residency, Frans Masereel Centrum, Βέλγιο

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 8 φοιτητών/τριών του Τμήματος, 4ου ή 5ου έτους (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22), σε πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (residency), διάρκειας μιας εβδομάδας, από τις 8 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, στο Frans Masereel Centrum (FMC), στο Kasterlee του Βελγίου. Το FMC είναι ένα διεθνές κέντρο καλλιτεχνικής έρευνας σε πεδία της σύγχρονης τέχνης, συχνά σχετιζόμενα με τα έντυπα μέσα (χαρακτική, τυπογραφία).

Αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι οι Πειραματικοί χειρισμοί του έντυπου χώρου. Θα περιλαμβάνει εντατικό πρακτικό μέρος και πρόγραμμα παρουσιάσεων και διαλέξεων καθώς και επίσκεψη σε μουσεία και εκθέσεις.

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών θα υπάρξει διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων.

Για το σκοπό αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλει μια αίτηση:

 

Η αίτηση θα είναι σε μορφή pdf <1 ΜΒ και θα περιέχει:

- τα στοιχεία του φοιτητή/τριας (ονοματεπώνυμο, email επικοινωνίας, έτος φοίτησης)

- τρεις (3) εικόνες από υλικό σχετικό με το αντικείμενο του εργαστηρίου, με λεζάντα

- σύντομο κείμενο περίπου 250 λέξεων σε μία (1) σελίδα με θέμα τα κίνητρα της συμμετοχής στο εργαστήριο και τις προσδοκίες από τη συμμετοχή αυτή.

 

Το αρχείο της αίτησης θα έχει τίτλο: "Επώνυμο στα λατινικά_Όνομα στα λατινικά_FMC".

Oι προτάσεις θα σταλούν στη διεύθυνση:

 
 
 

με subject: FMC " Επώνυμο στα λατινικά "

 

μέχρι τη Δευτέρα 26/7/2021.

 

Το κόστος διαμονής, τα υλικά του εργαστηρίου και οι μετακινήσεις στο Βέλγιο καλύπτονται από το Τμήμα.

Οι συμμετέχουσες/ντες θα καλύψουν το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων Αθήνα-Βρυξέλλες (περίπου 200 ευρώ).

 

https://fransmasereelcentrum.be/en/residencies/